Spa Uy Tín Chất Lượng
Quà tặng

Hosting

Hosting là dịch vụ lưu trữ dữ và chia sẻ liệu trực tuyến, là không gian trên máy chủ có cài đặt các dịch vụ internet như world wide web (www), truyền file (FTP), Mail… ,bạn có thể chứa nội dung trang web hay dữ liệu trên không gian đó. Nếu không có hosting thì website sẽ chỉ hoạt động trên máy tính bạn, chỉ có mình bạn nhìn thấy, dữ liệu sẽ không được chia sẻ trên mạng. CÁ NHÂN 1

2 GB

 • 40 GB Băng thông
 • 60 Địa chỉ Email
 • 2 Addon Domain
 • 2 Sub Domain
 • 2 Park Domain
 • 1 MySQL Server
 • 1 MySQL
 • 199.000 vnđ/tháng
 • 2.388.000 vnđ/năm

CÁ NHÂN 2

3 GB

 • 70 GB Băng thông
 • 120 Địa chỉ Email
 • 10 Addon Domain
 • 20 Sub Domain
 • 20 Park Domain
 • 2 MySQL Server
 • 2 MySQL
 • 279000 vnđ/tháng
 • 3.348.000 vnđ/năm

DOANH NGHIỆP NHỎ

5 GB

 • 160 GB Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • 60 Addon Domain
 • 60 Sub Domain
 • 60 Park Domain
 • 4 MySQL Server
 • 4 MySQL
 • 406.000 vnđ/tháng
 • 4.872.000 vnđ/năm

DOANH NGHIỆP VỪA

7 GB

 • 280 GB Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • 120 Addon Domain
 • 120 Sub Domain
 • 120 Park Domain
 • 10 MySQL Server
 • 10 MySQL
 • 500.000 vnđ/tháng
 • 6.000.000 vnđ/năm

DOANH NGHIỆP LỚN

10 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • 400 Addon Domain
 • 400 Sub Domain
 • 400 Park Domain
 • 35 MySQL Server
 • 35 MySQL
 • 600.000 vnđ/tháng
 • 7.200.000 vnđ/năm

TMĐT

16 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • KGH Addon Domain
 • KGH Sub Domain
 • KGH Park Domain
 • 80 MySQL Server
 • 80 MySQL
 • 840.000 vnđ/tháng
 • 10.080.000 vnđ/năm

DOANH NGHIỆP LỚN

10 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • 400 Addon Domain
 • 400 Sub Domain
 • 400 Park Domain
 • 35 MySQL Server
 • 35 MySQL
 • 600.000 vnđ/tháng
 • 7.200.000 vnđ/năm

TMĐT

16 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • KGH Addon Domain
 • KGH Sub Domain
 • KGH Park Domain
 • 80 MySQL Server
 • 80 MySQL
 • 840.000 vnđ/tháng
 • 10.080.000 vnđ/năm

VIP 1

20 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • KGH Addon Domain
 • KGH Sub Domain
 • KGH Park Domain
 • 110 MySQL Server
 • 110 MySQL
 • 1.000.000 vnđ/tháng
 • 12.000.000 vnđ/năm

VIP 2

30 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • KGH Addon Domain
 • KGH Sub Domain
 • KGH Park Domain
 • 300 MySQL Server
 • 300 MySQL
 • 1.340.000 vnđ/tháng
 • 16.080.000 vnđ/năm

VIP 3

50 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • KGH Addon Domain
 • KGH Sub Domain
 • KGH Park Domain
 • 400 MySQL Server
 • 400 MySQL
 • 2.006.000 vnđ/tháng
 • 24.000.000 vnđ/năm

VIP 4

100 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • KGH Addon Domain
 • KGH Sub Domain
 • KGH Park Domain
 • 600 MySQL Server
 • 300 MySQL
 • 3.500.000 vnđ/tháng
 • 42.000.000 vnđ/năm

VIP 1

20 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • KGH Addon Domain
 • KGH Sub Domain
 • KGH Park Domain
 • 110 MySQL Server
 • 110 MySQL
 • 1.000.000 vnđ/tháng
 • 12.000.000 vnđ/năm

VIP 2

30 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • KGH Addon Domain
 • KGH Sub Domain
 • KGH Park Domain
 • 300 MySQL Server
 • 300 MySQL
 • 1.340.000 vnđ/tháng
 • 16.080.000 vnđ/năm

VIP 3

50 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • KGH Addon Domain
 • KGH Sub Domain
 • KGH Park Domain
 • 400 MySQL Server
 • 300 MySQL
 • 2.006.000 vnđ/tháng
 • 24.000.000 vnđ/năm

VIP 4

100 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • KGH Addon Domain
 • KGH Sub Domain
 • KGH Park Domain
 • 600 MySQL Server
 • 300 MySQL
 • 3.500.000 vnđ/tháng
 • 42.000.000 vnđ/năm

VIP 5

200 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • KGH Addon Domain
 • KGH Sub Domain
 • KGH Park Domain
 • 600 MySQL Server
 • 300 MySQL
 • 6.000.000 vnđ/tháng
 • 72.000.000 vnđ/năm

VIP 6

500 GB

 • KGH Băng thông
 • KGH Địa chỉ Email
 • KGH Addon Domain
 • KGH Sub Domain
 • KGH Park Domain
 • 600 MySQL Server
 • 300 MySQL
 • 9.500.000 vnđ/tháng
 • 114.000.000 vnđ/năm